לשאלון העדפות לחצי כאן
050-2358343, 02-9973731
midreshet.chail@gmail.com